CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 01 ÷ 05/10/2018 )

    Thứ hai, ngày 01/10/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 26÷30/9/2018

Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và mưa, biến đổi chậm theo xu thế lên. Mực nước trung bình trạm Thành phố cao hơn TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; trạm Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

165

30

58

26

104

+4

-16

Luộc

Triều Dương

185

30

109

26

144

-43

-42

Hồng

Tiến Đức

205

30

129

26

166

-45

-33

Ba Lạt

159

30

4

26

78

+18

+3

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 01÷05/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, 2 ngày đầu mực nước lên sau biến đổi chậm. Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các trạm có khả năng xuất hiện vào các ngày 3÷5. Mực nước trung bình trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước. Thủy triều tăng dần từ ngày 1÷3 và triều cường xuất hiện vào các ngày 1÷5.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm)

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

195

35

100

Luộc

Triều Dương

210

95

145

Hồng

Tiến Đức

225

120

165

Ba Lạt

185

-30

72

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com