CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (từ ngày 06-10/10/2018)

    Thứ bẩy, ngày 06/10/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, hai-ba ngày đầu mực nước lên, hai ngày cuối biến đổi chậm theo xu thế xuống. Mực nước trung bình trạm Thành phố cao hơn TBNN, tương đương cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; trạm Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

199

3

40

5

120

+24

-1

Luộc

Triều Dương

216

4

104

5

159

-11

-16

Hồng

Tiến Đức

225

3

121

5

175

-19

-13

Ba Lạt

200

3

-12

5

98

+36

+16

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, hai-ba ngày đầu mực nước xuống sau biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại các trạm có khả năng xuất hiện vào ngày 6, mực nước thấp nhất tại các trạm xuất hiện ngày 6÷8. Mực nước trung bình trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước. Thủy triều giảm dần, triều cường xuất hiện ngày 6,7; triều kém vào ngày 10.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm)

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

180

30

100

Luộc

Triều Dương

200

95

145

Hồng

Tiến Đức

210

110

160

Ba Lạt

170

-10

75

Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com