CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 21 ÷ 25/10/2018)

    Chủ nhật, ngày 21/10/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 16÷20/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều. Ba ngày đầu mực nước biến đổi chậm, 1÷2 ngày cuối ảnh hưởng mưa mực nước nhích lên. Mực nước trung bình trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

180

20

27

16

105

+19

-39

Luộc

Triều Dương

189

19

80

16

139

-9

-88

Hồng

Tiến Đức

197

19

90

16

151

-19

-87

Ba Lạt

168

16

-21

17

77

+15

-12

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 21÷25/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều. Hai ngày đầu mực nước biển đổi chậm theo xu thế xuống, ba ngày sau mực nước ít thay đổi. Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các trạm có khả năng xuất hiện vào ngày 21, 22. Mực nước trung bình các trạm đa số đều cao hơn TBNN (Riêng Tiến Đức tương đương TBNN) và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Hai ngày đầu thủy triều giảm dần, triều kém xuất hiện vào các ngày 23÷25.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm)

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

160

55

100

Luộc

Triều Dương

170

100

140

Hồng

Tiến Đức

180

115

155

Ba Lạt

150

0

80


Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com