CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thủy văn hạn vừa
TUẦN BÁO THỦY VĂN (Từ ngày 26 ÷ 31/10/2018 )

    Thứ 6, ngày 26/10/2018

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 21÷25/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều. Ba ngày đầu mực nước biến đổi chậm xu thế xuống, 2 ngày cuối ảnh hưởng mưa mực nước lên. Mực nước trung bình các trạm đa số đều cao hơn TBNN (riêng Tiến Đức thấp hơn TBNN) và thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước như sau:

Sông

Trạm

Hx

(cm)

Ngày

Hm

(cm)

Ngày

Htb

(cm)

So với TBNN(cm)

So với CKNT(cm)

Trà Lý

Thành phố

164

21

51

22

99

+20

-28

Luộc

Triều Dương

174

21

93

22

136

+4

-44

Hồng

Tiến Đức

181

21

107

22

149

-5

-43

Ba Lạt

150

22

2

22

74

+15

-25

II/ Dự báo thủy văn từ ngày 26÷31/10/2018

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều, ít thay đổi. Mực nước cao nhất trạm Triều Dương, Tiến Đức xuất hiện vào ngày 27÷29; trạm Thành phố, Ba Lạt  xuất hiện vào ngày 29÷31. Mực nước thấp nhất các trạm xuất hiện vào ngày 29÷31. Mực nước trung bình các trạm đều cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Thủy triều tăng dần, triều cường vào các ngày 28÷31.

Trị số dự báo mực nước các trạm (cm)

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành phố

205

35

110

Luộc

Triều Dương

215

100

145

Hồng

Tiến Đức

225

115

155

Ba Lạt

200

-35

85

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com