CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY VÙNG BIỂN THÁI THỤY - TIỀN HẢI (Từ ngày 13 ÷ 22/06/2018)

    Thứ tư, ngày 13/06/2018

1.       DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 13 ÷ 15/06/2018

Ngày

Thủy triều (m)

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

13/6

Cao nhất: 3.0 lúc 16h00

Thấp nhất: 1.0 lúc 05h30

1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Tây Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

14/6

Cao nhất: 3.3 lúc 16h30

Thấp nhất: 0.7 lúc 06h00

1.5        ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Tây Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

15/6

Cao nhất: 3.5 lúc 17h30

Thấp nhất: 0.5 lúc 07h00

1.0 ÷ 2.0

Tây Nam -Nam

0.2 ÷ 0.4

Đông Bắc

2.  DỰ BÁO XU THẾ HẢI VĂN TỪ NGÀY 16 ÷ 22/06/2018

 

Thủy triều

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

Triều cường xuất hiện từ ngày 16 ÷ 19/6

1.0 ÷ 2.0

Tây Nam- Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

Thủy triều ngày 20 ÷ 21/6 cao khoảng 2.7 ÷ 2.9m

1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

Triều kém xuất hiện ngày 22/6

1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

Đài KTTV tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com