CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY VÙNG BIỂN THÁI THỤY - TIỀN HẢI (Từ ngày 11 ÷ 20/07/2018)

    Thứ tư, ngày 11/07/2018

1.      DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 11 ÷ 13/07/2018

Ngày

Thủy triều (m)

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

11/7

Cao nhất: 3.0 lúc 15h00 Thấp nhất: 1.0 lúc 04h00

0.5 ÷ 1.0

Tây Nam

0.1 ÷ 0.3

Đông Bắc

12/7

Cao nhất: 3.3 lúc 16h00 Thấp nhất: 0.6 lúc 04h30

0.5 ÷ 1.0

Tây Nam

0.1 ÷ 0.3

Đông Bắc

13/7

Cao nhất: 3.5 lúc 16h30 Thấp nhất: 0.3 lúc 05h30

0.5 ÷ 1.5

Tây Nam

0.1 ÷ 0.3

Đông Bắc

2.  DỰ BÁO XU THẾ HẢI VĂN TỪ NGÀY 14 ÷ 20/07/2018

 

Thủy triều

Độ cao

sóng (m)

Hướng sóng

Tốc độ dòng chảy mặt (m/s)

Hướng d/c mặt

Triều cường xuất hiện từ ngày 14 ÷ 17/7

    1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Nam –

Đông Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

Thủy triều ngày 18 ÷ 19/7 cao khoảng 2.5÷ 2.8m

    1.0 ÷ 2.0

Tây Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

Triều kém xuất hiện ngày 20/7

    1.5 ÷ 2.5

Biển động nhẹ

Nam –

 Tây  Nam

0.3 ÷ 0.5

Đông Bắc

  

Tin phát lúc: 10h00

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com